چای سفید

منظور از چای سفید نوعی جای مخصوص است که در ان برگ ها و جوانه ها با بخار حرارت داده شده خشک می شوند. در این حالت کمترین عملیات فرآوری بر روی چای انجام می شود در حالی که چای سبز و چای سیاه قبل از مراحل مختلف اکسیداسیون پژمرده و پلاسیده می شوند.

(بیشتر…)


  • 350 بازدید
ادامه مطلب

چای سبز

 

چای سبز را وارد کنید

پس از شنیدن درباره اثرات معجزه آسای تغییر قهوه به چای سبز، می توانید تصمیم بگیرید برای یک هفته یک شات از آن را امتحان کنید. برای اینکه این آزمایش تا حد ممکن دقیق باشد، در طول این هفته ۶ ساعت خواب شب داشته باشید و هیج تغییر قابل توجهی در الگوهای غذا خوردن خود ایجاد نکنید.

(بیشتر…)


  • 502 بازدید
ادامه مطلب

چای سفید

منظور از چای سفید نوعی جای مخصوص است که در ان برگ ها و جوانه ها با بخار حرارت داده شده خشک می شوند. در این حالت کمترین عملیات فرآوری بر روی چای انجام می شود در حالی که چای سبز و چای سیاه قبل از مراحل مختلف اکسیداسیون پژمرده و پلاسیده می شوند.

(بیشتر…)

  • 350 بازدید
ادامه مطلب

چای سبز

 

چای سبز را وارد کنید

پس از شنیدن درباره اثرات معجزه آسای تغییر قهوه به چای سبز، می توانید تصمیم بگیرید برای یک هفته یک شات از آن را امتحان کنید. برای اینکه این آزمایش تا حد ممکن دقیق باشد، در طول این هفته ۶ ساعت خواب شب داشته باشید و هیج تغییر قابل توجهی در الگوهای غذا خوردن خود ایجاد نکنید.

(بیشتر…)

  • 502 بازدید
ادامه مطلب
تبلیغات

تبلیغات متنی