تعادل هورمونزنانی که عادت های ماهیانه منظم دارند ممکن است ندانند که ” تعادل هورمون های آنها ” برای سلامت مطلوب لازم است. همه جا زنان، کتاب ها، مقالات و توییت هایی را می بینند که به آنها اصرار می کنند رژیم ها و درمان های “متعادل کننده هورمون” را امتحان کنند؛ با وعده های مختلف از احساس بهتر گرفته تا کاهش وزن آسانتر. این پیام ها فقط برای زنان یائسه، که بدن آنها به طور طبیعی استروژن کمتر تولید می کند، جذاب نیستند.

(بیشتر…)


  • 368 بازدید
ادامه مطلب

برای حفظ زیبایی پوست، همه ما معمولاً آرایش خود را با روغن نارگیل پاک می کنیم و سپس با روغن زیتون پوست را مرطوب نگه می داریم، اما این بدان معنا نیست که ما همه چیز را در مورد روغن های طبیعی به عنوان راه حل های زیبایی می دانیم. به عنوان مثال، روغن کرچک، که ما شنیده ایم مردم می گویند همه چیز را از کیفیت مو و روشنایی پوست گرفته تا ضخامت خط ابرو بهبود می بخشد. برای اطلاع از معجزه چند قطره کرچک با همراه باشید.

 

زیبایی

(بیشتر…)


  • 1,179 بازدید
ادامه مطلب

تعادل هورمونزنانی که عادت های ماهیانه منظم دارند ممکن است ندانند که ” تعادل هورمون های آنها ” برای سلامت مطلوب لازم است. همه جا زنان، کتاب ها، مقالات و توییت هایی را می بینند که به آنها اصرار می کنند رژیم ها و درمان های “متعادل کننده هورمون” را امتحان کنند؛ با وعده های مختلف از احساس بهتر گرفته تا کاهش وزن آسانتر. این پیام ها فقط برای زنان یائسه، که بدن آنها به طور طبیعی استروژن کمتر تولید می کند، جذاب نیستند.

(بیشتر…)

  • 368 بازدید
ادامه مطلب

برای حفظ زیبایی پوست، همه ما معمولاً آرایش خود را با روغن نارگیل پاک می کنیم و سپس با روغن زیتون پوست را مرطوب نگه می داریم، اما این بدان معنا نیست که ما همه چیز را در مورد روغن های طبیعی به عنوان راه حل های زیبایی می دانیم. به عنوان مثال، روغن کرچک، که ما شنیده ایم مردم می گویند همه چیز را از کیفیت مو و روشنایی پوست گرفته تا ضخامت خط ابرو بهبود می بخشد. برای اطلاع از معجزه چند قطره کرچک با همراه باشید.

 

زیبایی

(بیشتر…)

  • 1,179 بازدید
ادامه مطلب
تبلیغات

تبلیغات متنی